Vakanüvis yazdı: “Firavun’un Filistinlileri” o devrin Yahudileriydi