AK Parti, 4’üncü Yargı Paketi’ni TBMM’ye sundu

0
135

AK Parti, 4’üncü Yargı Paketi’ni TBMM’ye sundu

“BOŞANMIŞ EŞE KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA…”

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HAFTA SONU NEZARET UYGULAMASINA SON

Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan 4. Yargı Paketi’ne ilişkin kanun teklifini, TBMM Başkanlığı’na sunduklarını bildirdi.

EV HAPSİNDE 2 GÜNLÜK SÜRE 1 GÜN OLARAK SAYILACAK

“27 madde var, 4 kanun değişecek.” diyen Akbaşoğlu, şunları söyledi:

3 YIL DAHA UZATILABİLECEK

“İdarenin 60 günde cevap verme süresini 30 güne indiriyoruz. Dolayısıyla burada aslolan, adaletin idari işlemle tesis edilmesidir. Zira temel felsefemiz, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesidir.

EN GEÇ 15 GÜN İÇİNDE…

Boşanmış eşe karşı işlenen suçlarda bunun artıcı bir neden olarak, nitelikli hal olarak düzenliyoruz.

DİKEY İTİRAZ USULÜ

Bilişim suçlarında hangi maddelerin yetkili olduğuna dair aksaklık olduğu söz konusu olduğundan bulunan yerde mahkemeye sorumluluk veriyoruz.

AYM’DE STAJ İMKANI

AK Parti, 4 üncü Yargı Paketi ni TBMM ye sundu #1

Adalete kolay erişebilirlik anlamında, tebligatların dışında eğer dosyasında varsa şüpheliye, sanığa ve mağdura faks, telefon, e-posta gibi iletişim araçlarıyla bildirilmesini ilave düzenleme olarak sunuyoruz.

İfadesi alınmak amacıyla yakalanan kişilerin mesai saati ve tatil günlerine rastlaması durumunda ilgili kişinin ‘ben ifade vermeye ilgili yargı merciine gideceğim’ diye taahhütte bulunması durumunda her dosya için yakalama emirleriyle ilgili bir kere olmak üzere ifade verme amacıyla cumhuriyet savcılığımız ilgili kişiyi serbest bırakabilme emrini verebilecek ve bu konuda hafta sonu nezaret uygulamaları sona erecek.

Şayet ilgili yargı merciinin önüne çıkmadığı takdirde ise 1000 Türk Lirası idari para cezasıyla karşılaşılması söz konusu olacak.

Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi için kuvvetli suç şüphesinin somut delillere dayanmasına ilişkin bir düzenlemeyi de bu teklifimizde düzenlemiş oluyoruz.

AK Parti, 4 üncü Yargı Paketi ni TBMM ye sundu #2

Tutuklama kararlarında adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını gösteren delillerle ilgili de bu kararların eğer adli kontrole değil de tutuklamaya karar verilecekse niçin adli kontrol kararının verilmediğinin gerekçesinin de bu kararlarda yer almasına ilişkin bir düzenlemeyi getirmiş oluyoruz.

Konutunda, evinde bulunmayı gerektiren adli kontrol uygulamasında evde geçen 2 günlük süreyi 1 gün olarak değerlendirilmesine dönük bir düzenleme söz konusu.

Aynı zamanda şüpheli veya sanığın adli kontrol yükümlülüğünün devam edip etmemesine en geç 4 ayda bir soruşturma evresinde cumhuriyet savcısının talebi üzerine sulh ceza hakimi, kovuşturma evresinde ise resen ilgili mahkemesince karar verileceği de hüküm altına alınıyor.

Adli kontrol altında geçecek süre, ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmeyen işlerde en çok 2 yıl olarak belirleniyor. Bu süre, zorunlu hallerde gerekçesi de gösterilmek üzere bir yıl daha uzatılabiliyor.

Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren işlerde ise adli kontrol süresi en fazla 3 yıl olarak düzenleniyor. Bu süre, zorunlu hallerde gerekçesi de gösterilerek 3 yıl daha uzatılabilecek.

AK Parti, 4 üncü Yargı Paketi ni TBMM ye sundu #3

Terör suçları söz konusu olduğunda ise bu en fazla 4 yıl olarak düzenlenecek. Bu düzenlemede yer alan süreler, çocuklar bakımından yarı oranında uygulanacak.

Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtlar kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi durumunda Cumhuriyet savcısı denetiminde yok ediliyordu. Bununla beraber, bir beraat kararı söz konusu olduğunda beraat kararının kesinleşmesinde bu kayıtlar hakimin denetiminde yok edilecek ve ilgilisine de 15 günlük süre içerisinde bu durum bildirilecek.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede ilgiliye atfedilen suçu oluşturan olaylar ve suçun delilleriyle ilgisi bulunmayan bilgilere yer verilmeyecek.

Seri muhakeme usulüne ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu karara istinaden yeni düzenlemeler getiriliyor. Basit yargılama usulüne ilişkin olarak duruşma günü belirlendikten sonra bu usulün uygulanamayacağı hüküm altına alınıyor.

Dikey itiraz usulü önemli bir düzenleme, sulh ceza hakimliğinin tutuklama ve adli kontrole ilişkin verdiği karara karşı itirazlar asliye ceza mahkemesince incelenecek.

Hakim adayları ve stajyer avukatlar, Anayasa Mahkemesi’nde staj yapabilecekler. İdari uyum yönünden maddelerin yürürlük tarihleri belirleniyor.”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz