Özel sektörün borcu 224.4 milyar dolar


Özel sektörün borcu, mayıs ayı sonu itibariyle 224.4 milyar dolara ulaştı.

5,7 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE

Merkez Bankası’nın özel sektörün mayıs ayına ilişkin uzun ve kısa vadeli borç miktarı açıklamasına göre yılbaşından bu yana uzun vadeli borçlarda 6.2 milyar dolarlık artış meydana geldi ve toplamı 209 milyar dolara ulaştı. Kısa vadeli borçlarda da 1.1 milyar dolarlık artış oldu ve 15.4 milyar dolar oldu.

GERİ ÖDEMELER TOPLAM 66,4 MİLYAR DOLAR CİVARINDA

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 57 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 4 milyar dolar artışla 28.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 709 milyon ABD doları azalırken tahvil stoku 134 milyon dolar azalışla 4.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 3.1 milyar dolar artarken tahvil stoku da 5.7 milyar doları seviyesinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mayıs sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 503 milyon dolar azalarak 147.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1.1 milyar dolar artarak 15 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 209 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60.3’ünün ABD doları, yüzde 33.8’inin euro, yüzde 4.2’sinin Türk lirası ve yüzde 1.7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu belirlendi. 15.4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 51’inin ABD doları, yüzde 28.5’inin euro, yüzde 20.3’ünün Türk lirası ve yüzde 0.2’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülüyor.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Mayıs sonu itibarıyla, 209 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 52.3’ünün finansal kuruluşların, yüzde 47.7’sinin ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturuyor. Aynı dönemde, 154 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78.2’sini finansal kuruluşların, yüzde  21.8’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturuyor.
Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre bakıldığında 1 yıl içinde anapara geri ödemeleri toplam 66.4 milyar dolar tutarında bulunuyor.