Meclis’te 15 Temmuz etkinlikleri


15 Temmuz Destanı’nın 1. yıl dönümünde TBMM’de yapılan etkinliklerde Kur’an tilaveti yapıldı.

MECLİS’TE KUR’AN-I KERİM SESLERİ

Meclis’te düzenlenen etkinliklerde Kur’an tilaveti de yapıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinde hafız şu ayetleri okudu;

Maide Suresi 11. ayeti (Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya (tecavüze) kalkışmıştı da, Allah (buna engel olmuş) onların ellerini sizden çekmişti. Allah’a karşı gelmekten sakının. Mü’minler yalnız Allah’a tevekkül etsinler)

Ahzab suresi 23. ayeti (Mü’minler öyle erlerdir ki Allah’a karşı, sadakat gösterirler. Onlardan öylesi vardır ki nezrini ödedi (şehit oldu) ve yine onlardan öylesi de vardır ki, (şehit olmayı) gözetiyor. Hiçbir tebdil ile şüphede bulunmadılar),

Ali İmran suresi 169. ayeti (Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rableri katında Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan (henüz şehit olmamış) kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler)

Enfal suresi 45-46. ayetleri (Ey inananlar, bir toplulukla karşılaştınız mı mutlaka sebât edin ve Allah’ı çok anın da kurtulun murâdınıza erişin. Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.)

Ali Imran 160. ayeti (Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Mü’minler, ancak Allah’a tevekkül etsinler.),

Nasr suresi 1-3 ayetleri (Allah’ın vaadettiği yardım, fetih ve kesin zafer gerçekleştiğinde, Ve insanların, bölük bölük, Allah dînine girdiğini gördün mü. O zaman Rabbini hamd ile tespih et. Ve O’ndan mağfiret dile. Muhakkak ki O, tövbeleri kabul edendir.)