Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir? Kadir Gecesi’nde yapılması gereken ibadetler

0
198

Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir? Kadir Gecesi’nde yapılması gereken ibadetler

KADİR GECESİ NELER YAPILIR?

On bir ayın sultanı Ramazan ayında idrak edilecek önemli günlerden biri olan Kadir Gecesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’e Kuran-ı Kerim’in nazil olduğu gece olarak biliniyor.

KADİR GECESİ İBADETLERİ

Ramazan ayının 27. gecesinde idrak edilen Kadir Gecesi’nde Yüce Allah’ın affına mahzar olmak isteyen Müslümanlar, Kadir Gecesi ibadetleriyle ilgili dini kaynaklarda yer alan bilgileri sorguluyor. Bu gecede okunacak dualar ve kılınacak namazlar merak ediliyor.

Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir? Kadir Gecesi nde yapılması gereken ibadetler #2

Bugünü en verimli şekilde değerlendirmek isteyen müminler bol bol dua edecek, namaz kılacak ve tövbe edecek.

KADİR GECESİNDE KILINACAK NAMAZLAR

Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler arasında Kur’ân–ı Kerim okumak, Salat u selam getirmek, tesbih namazı kılmak yer alıyor.

KADİR SURESİ

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim, faziletine inanarak ve ecrini umarak Kadir gecesini ihya ederse, geçmiş günahları mağfiret olunur.”

Peki, Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir, hangi ibadetler yapılır? İşte, Kadir Gecesi ibadetleri, namazı ve duası hakkında merak edilen bazı bilgiler…

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir Gecesi’ni ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, “Fazlu leyleti’l-Kadr”, 1; Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 175-176).

Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i‘tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, “Fazlu leyleti’l-Kadr”, 5; “İ?tikâf”, 1; Müslim, “İ?tikâf”, 1-5; Tirmizî, “Savm”, 73).

Bir hadiste Resûl-i Ekrem’in Kadir Gecesi’nde, ”Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!” şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, “Da?avât”, 84; İbn Mâce, “Du?â?”, 5).

Bu nedenle Müslümanlar, Ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.

Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir? Kadir Gecesi nde yapılması gereken ibadetler #1

Müslüman dünyası için önemli günler arasında bulunan Kadir Gecesi yapılacak ibadetler merak ediliyor.

Birçok kaynakta Kadir Gecesi’nde yapılması gereken ibadetler hakkında bilgiler yer almaktadır. Bazı neşriyatlarda bu liste türlü ibadetlerle çeşitlendirilmektedir. Temel olarak Kadir Gecesi’ni; yatsı namazını camide kılmak, tövbe ve istiğfar etmek, salât ve selam getirmek, dua ve zikretmek, Kur’ân okumak, namaz kılmak, hayır ve hasenat yapmak suretiyle değerlendirebiliriz.

Peygamberimiz Kadir Gecesi’ni ihya eden kimsenin bağışlanacağını bildirmiştir: “Kim inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek, Kadir Gecesi’ni ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır.” (Müslim, “Salâtü’l-Müsafirîn”, 175).

Kutsal Kitap Kuran-ı Kerim’in, Ramazan ayı içerisinde indirildiğine dair şu ayetler yer almaktadır: “Şüphesiz, biz onu (Kur’ân’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cibril) o gecede, Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadr, 87/1–5).

Bir hadiste, bu günün ibadetle geçirilmesine dair şu ifadeler yer almaktadır: “Peygamberimiz Kadir Gecesi’ni ibadetle geçirir, aile fertlerini de ibadet etmeleri için uyarırdı.” (Tirmizî, “Savm”, 72).

Kadir Gecesi’ni ihya etmek, feyiz ve bereketinden azami ölçüde faydalanmak gerekir. Kadir Gecesi’ni ihya edemeyen manevi nimetlerden mahrum olur. Bu konuyu Peygamberimiz şöyle dile getirmiştir:

”Ramazan ayı size yaklaştı. Onda bin aydan daha hayırlı olan bir gece vardır. Kim Kadir Gecesi’nin hayır ve bereketinden mahrum kalırsa bütün hayır ve bereketten mahrum kalır. Onun hayırından ancak hayırdan mahrum olan kimseler yararlanamaz” (ıbn Mâce, “Savm”, 2).

Hz. Muhammed (s.a.v)’in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Kadir Gecesi’nde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Alimler, bu gecede tesbih namazının kılınmasını öneriyor.

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.v) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiştir.

Hz. Abbas da, ”Bunu her gün yapamayız.’‘ deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir? Kadir Gecesi nde yapılması gereken ibadetler #3

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrâhîm.İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr. Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfişehr.Tenezzelülmelâiketü verrûhu fîhâ bi-izni Rabb’ihim, min külli emr. Selâmün, hiye hattâ matle’il fecr.

Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Şüphesiz Biz, (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail), Rabb’i’nin izni ile her iş için (semâ’dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz