İnisiyasyon nedir

0
225

İnisiyasyon nedir

TIP DİLİNDE İNİSİYASYON

İnisiyasyon kelimesinin kökeni, Latince’de ”bir yere girme, iştirak etme, kabul edilme, başlama” anlamındaki ”initium” sözcüğüdür.

ADAY SEÇİMİ

Bir inisiyasyonda üstat yani inisiyatör tektir. Öğrenci yani inisiye adayı ancak inisiyasyonu tamamladığı zaman inisiye olmaktadır. İnisiyasyonu tamamlamamış olanlara inisiye denmemektedir.

EĞİTİM

İnisiyasyon, tamamen belirlenmiş olan metotlar doğrultusunda yapılan eğitim ile beraber bu eğitimin dışına çıkmadan yapılan sert öğretilerdir. Özellikle istenilen öğretilerin kişiye etkin biçimde aktarılabilmesi konusunda büyük bir öneme sahiptir.

İSLAMİ EZOTERİZMDE İNİSİYASYON

Tıp dilinde inisiyasyon, tıp alanındaki öğretilerin, karşı tarafa aktarılabilmesi için yapılan eğitimdir. Bu eğitim oldukça sert ve disiplinli bir öğretiye dayalıdır. Böylece bu disiplinden dışarı çıkmamak suretiyle sınavlara dayalı eğitim üzerinden tüm unsurlar etkin şekilde aktarılmaktadır.

GİZLİLİK İLKESİ

Tüm eski inisiyasyonlarda, gizliliğe ve aday seçimine özen gösterilmiştir. Her isteyen kişi, inisiyatik bir organizasyona giremezdi ve organizasyonlar, talip olan adayları kendi kriterlerine göre bir elemeden geçirirdi.

Adayda geçmişinden getirdiği birtakım yeteneklerin, belirli bir moral (manevi) ve zihinsel düzeyin olup olmadığına bakılırdı. Kapasitesi yeterli bulunan aday birtakım sınavlardan geçirilirdi.

Hakkında az çok bilgi sahibi olunan inisiyasyonlar arasında, eski Mısır, Moğolistan, Şamanizm, Maya, Mitraizm, Eleusis, Orfe ve Pisagor inisiyasyonları sayılabilir. Eski Mısır’daki gibi sert inisiyasyonlarda bazı sınavların ölümle sonuç verdiği anlatılmaktadır.

İnisiyasyon nedir #1

İnisiyasyonlarda üstad, modern eğitimdeki gibi bilgilerin hafızaya depolanması şeklinde bir eğitim vermez, yalnızca yolu ve yöntemleri gösterirdi. Öğrenci kurtuluş ya da aydınlanma denilen hedefe kendi iç çalışmasıyla ulaşmak zorundaydı. Bir inisiyatör, öğrencisinin kalbini ve aklını okuyabilir ve hatta onun rüyalarını denetleyebilirdi.

Asya’nın şamanist inisiyasyonlarında da üstadların öğrencisini öte-aleme götürüp geri getirdiği hakkında sayısız bilgi vardır.

İnisiyasyon denilen eğitim, İslam geleneğinde genel olarak ”tedris, irşat” olarak ifade edilmektedir. İnisiyasyon sözcüğünün özel anlamdaki karşılığı ise tasavvuf olarak kabul edilmektedir. Tasavvufta üstad için mürşit, öğrencileri için mürit terimi kullanılır.

İnisiyasyon, ezoterik bilgilerin belli şartları taşıyanlar arasından seçilen kişilere uygulanan bazı deneysel sınavlarda başarılı olanlara aktarımı olarak da ifade edilebilmektedir.

Ancak inisiyasyon bilgi aktarımından ibaret değildir. İnisiyasyonda, öğrencinin iç çalışmasıyla kendini geliştirerek “kurtuluş” denilen hale ulaştırması ve spiritüel tesiri kendi başına aktarabilecek olgunluğa ulaşması hedeflenmektedir.

İnisiyasyon nedir #2

İnisiyatik bilginin avama anlatılamayacak sır nitelikli yapısı nedeniyle bu eğitimi aktaran merkezler tarih boyunca gizlilik ilkesiyle saklanmışlardır. Aksi takdirde aktarılan irfanın, dinin gizli yönünü taşıması nedeniyle yanlış anlamalara ve inanç sapkınlıklarına yol açacağı biliniyordu

Bizim inancımıza göre Anadolu’da el verme, fatma ana eli, icazet almak (izin almak) icazet vermek (izin vermek) dediğimiz olayın ta kendisidir.

Ezoterik açıdan el verecek kişi inisiyasyon yapar. Yani el verir (izin verir), el alacak kişi ise inisiye olur, yani el alır (izin alır).

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz