Bin aydan daha hayırlı: Kadir Gecesi

0
267

Bin aydan daha hayırlı: Kadir Gecesi

KUR’AN-I KERİM’DE KADİR GECESİ

Yüce kitabımız Kuran-ı Kerimin indirildiği ay olan Ramazan ayının bu denli kıymetli olmasının delili, içinde ‘Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni barındırmasıdır.

KADİR GECESİ NE ZAMANDIR?

Bu kıymetli gecenin faziletlerinin ve hikmetlerinin ne kadar fazla olduğunu bilenlerin en çok istediği şey, bu geceyi vaktinde ihya etmek ve hangi güne tekabül ettiğini bilmek oluyor.

HZ. PEYGAMBER VE KADİR GECESİ

Bu yıl da koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlerin kısıtlanması nedeniyle evlerde idrak edilecek olan Kadir Gecesi’nin ne zaman olduğunu, bu geceyle ilgili ayet ve hadisleri, mucizeleri, Kadir Gecesi’nde neler yapılabileceğini bu haberde sizlere sunmaya çalıştık.

KADİR GECESİNDE YAPILABİLECEK İBADETLER

Allah (c.c), Kuran-ı Kerimin bir bütün olarak tamamlanıp indiği Kadir Gecesi’nin kıymetini, adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Allah (c.c), Kadir Suresi’nde şöyle buyurmuştur:

KADİR GECESİ’NİN İHYASI

”Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla. Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadir Suresi 1-5. Ayet)

“Biz o Kur’an’ı mübarek bir gecede indirdik, zaten biz insanlığı her zaman uyarmaktayız.” (Duhan Suresi: 44/3)

Kadir gecesi, ”leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre olan Kadr suresi bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur.

Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Kadr sûresinde bildirildiğine göre, bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.

Bin aydan daha hayırlı: Kadir Gecesi #1

Kadir Gecesi’nin hangi gün olduğu bazı hikmetlerden dolayı bildirilmemiştir.

Kadir Gecesi’nin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi.

Halbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir Gecesi ümidiyle bütün Ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir Gecesi’nin bildirilmemesi yoluyla müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tâzimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur.

Kadir Gecesi, Ramazan’ın son on gününde tekli gecelerden birisinde aranmalıdır. Hadis-i şerifte, ”Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son on günü içinde arayınız!” (Buhârî) buyurulur.

Ramazan ayının son on gününde yapılan itikaf ibadetinin sebebi, Kadir Gecesi’ni tamamıyla ihya etmektir. Sahâbeden gelen rivayetlerde en çok Ramazan’ın 27. gecesi öne çıktığı için, hicri/miladi takvimlerimizde Kadir Gecesi 27. gece olarak belirlenmiştir.

Bin aydan daha hayırlı: Kadir Gecesi #2

Peygamber Efendimiz (s.a.v), bu gecenin feyz ve bereketinden mutlaka yararlanılması gerektiğini şu hadisle bizlere bildirmiştir:

”Kim Kadir Gecesi’ni, faziletine inanarak ve mükafatını ancak Allah’tan bekleyerek ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.’ (Buhari)

Ramazan’ın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber (s.a.v), dünyevî işlerden uzaklaşıp i‘tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı.

Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:

”Ey Allah’ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum. ‘Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et”’ buyurdu. (TirmiZİ)

Bin aydan daha hayırlı: Kadir Gecesi #3

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, bu kutlu günde indirildiği için bunun bir şükrü olarak bu gece bolca Kuran’la meşgul olunur. Bolca istiğfar edilir. Varsa kaza namazlarına öncelik verilir. Gücümüz yettiğince nafile namaz kılınır.

Teravih namazı, tesbih namazı, teheccüd namazı kılınabilir. Bunları yapmaya gücü yetmeyenler tesbih çekip sadece dua edebilir. Önemli olan bu gecede kalple Allaha bağlı olmaktır.

Edilen duaların geri çevrilmediği bu gecede kendimize ve sevdiklerimize bolca dualar edebiliriz. Bu geceye özel bir iyilik yapılabilir, bir yetim sevindirilebilir, bir fakir aile doyurulabilir.

Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen bu gecede bütün ibadetler bire bin olur. Bu geceyi ihya eden kişinin geçmiş günahlarının tamamı af olunur. Peygamberimizin de bu gecede Hz. Aişe’ye tavsiye ettiği ”Allahım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle.” duası bolca edilir.

Bin aydan daha hayırlı: Kadir Gecesi #4

Müminler için en güzel örnek olan Hz. Peygamber (s.a.v), Ramazan ayını, özellikle de Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran son on gününü en üst düzeyde ihya çabası içerisindeydi.

Hz. Aişe (r.a.), konuyla ilgili olarak, ”Hz. Peygamber (s.a.v.), Ramazanın son on gününde, başka hiçbir zaman yapmadığı kadar (taat ve ibadet konusunda) gayret ederdi.” (İbn Mace, Sıyam, 57.) buyurmaktadır.

Dolayısıyla Hz. Peygamber’in (s.a.v) özellikle itikâf için Ramazan’ın son on gününü tercih etmesi, hem Kadir Gecesi’ni yakalamak hem de Ramazan’ın feyzinden azami ölçüde istifade etmek içindir. Öte yandan bir Müslümanın, bu mübarek gecenin kıymetini bildiği gibi onun faziletini aile fertlerine de öğretmesi ve onları bu geceyi ihyaya teşvik etmesi nebevî ahlaka uygun tavırdır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v), bu gecenin nasıl geçirilmesi gerektiği konusunda yüce bir örnek teşkil ettiği gibi ümmetini de bu gecenin kadrini bilmeye ve onu ihya etmeye davet etmiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz